Morning grind, Atm 9am wedding. Pero kaka tapos lng ng unang event sa same fun…